Mengajar anak mengenal huruf hijaiyah dahulu sebelum mula dengan buku mengaji Iqra